Benvinguts

Benvinguts al lloc web del Grup de Recerca en “Ciències de l'Enginyeria i Desenvolupament Global” (EScGD, pel seu acrònim en anglès).

En xarxa amb altres acadèmics i actors de la cooperació internacional, EScGD contribueix a la promoció de la investigació per al desenvolupament a través de la pràctica i la recerca en enginyeria.

El nostre enfocament parteix de l'anàlisi de la realitat específica i dels seus problemes socio-ambientals amb una perspectiva sistèmica, integradora i holística; i amb un enfocament essencialment pràctic i centrat en la generació i transferència de coneixement mitjançant la participació activa.

Ens aproximem a la realitat de les comunitats i societats amb les que treballem des de la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, amb especial èmfasi en la situació dels més vulnerables i desfavorits.

Ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques són les nostres eines: les ciències de l'enginyeria ens ofereixen la base per transformar idees en realitats que contribueixin a construir societats més inclusives i sostenibles.

El nostre objectiu és per tant la recerca i la innovació en aquest context. Aquí pots veure com traballem . Des de l’any 2014, EScGD té el reconeixement (amb finançament) de la Generalitat de Catalunya, primerament com a grup emergent (2014-2016), i posteriorment com a grup pre-consolidat (2017 – actualitat).recerca
tesis
iniciatives
enllaços