Organitzacions internacionals

European Environment Agency - Water
L’EEA és l’agència responsable d’oferir informació sobre el medi ambient tant als responsables del desenvolupament, la aprovació, l’execució i l’avaluació de polítiques mediambientals com al públic en general. Proveeixen diverses publicacions i articles al voltant de l’aigua, indicadors de l’estat de les aigües a nivell europeu, informes sobre el seguiment i control de l’aigua i la seva gestió, i esdeveniments relacionats.

UNICEF - Water, Sanitation and Hygiene
It has an area dedicated to water, sanitation and hygiene where materials, news, statistics and ongoing or evaluated programmes can be found. There are technical notes and case studies as well.

UN-Water
L’any 2003 es va establir UN-Water amb l’objectiu de promoure la coherència i la coordinació de les iniciatives del sistema de Nacions Unides, i contribuir a la implementació de les agendes definides en la Declaració dels Objectius del Mil·lenni i la Cimera del Desenvolupament Sostenible 2002. Conté enllaços a la informació general més actualitzada del sector.

United Nations Development Programme (PNUD)
El PNUD recull diverses polítiques i estratègies de gestió sostenible, així com iniciatives sobre pobresa i medi ambient.

EuropeAid / ACP-EU Energy Facility
El Fons per a l'Energia és un instrument de cofinançament establert el 2005 amb la finalitat de donar suport a projectes destinats a augmentar l'accés a serveis energètics sostenibles i assequibles per als pobres que viuen en zones rurals i periurbanes d'Àfrica, Carib i Pacífic (ACP).

International Energy Agency (IEA)
L'Agència Internacional d'Energia (AIE) és una organització intergovernamental que actua com a assessor de política energètica als 28 països membres en els seus esforços per assegurar l'energia fiable, econòmica i neta per als seus ciutadans.

UN - Energy
UN-Energy és un mecanisme inter-agències per l'energia (entesa com a tema transversal) establert per assegurar la coherència en la resposta multidisciplinària del sistema de les Nacions Unides a la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible (WSSD), així com per assegurar el compromís efectiu dels no socis de l'ONU en la implementació de les decisions de la WSSD relatives a l'energia.recerca
tesis
iniciatives
enllaços