El que fem

La nostra investigació i especialització acadèmica se centra en les prioritats del Desenvolupament Global (qualitat de vida, creixement sostenible, gestió de recursos naturals, igualtat i justícia, pau i seguretat) i els seus reptes (canvi climàtic, seguretat alimentària, agricultura sostenible, eradicació de la pobresa, desenvolupament humà...).

Al abordar aquests reptes, destaca el paper que hi juguen l'aigua i l'energia, en mutitut de cotexts i sota múltiples requeriments, atendre necessitats bàsiques de la població, promoure el progrés econòmic i atendre les demandes dels sectors productius, i assegurar la salut ambiental i la gestió sostenible dels recursos naturals,...

Realitzem contribucions en diversos camps, segons els diferents perfils acadèmics del grup. A les líneas de recerca es descriu el focus actual de les nostres activitats.

Les activitats principals del grup són:

- Recerca aplicada amb un enfocament acadèmic ampli i uns sòlids fonaments a la matemàtica aplicada, les ciències experimentals i la tecnologia.

- Contractes innovadors amb agències, governs i ONG

- Networking i projectes de recerca internacionals amb socis acadèmics

- Ensenyament en estudis de grau i postgrau a la UPC, i supervisió d'alumnes de màster i doctorat.recerca
tesis
iniciatives
enllaços