El que fem

La nostra investigació i especialització acadèmica es centra en les prioritats del Desenvolupament Global – qualitat de vida, creixement sostenible, gestió de recursos naturals, igualtat i justícia, pau i seguretat – i els seus reptes – canvi climàtic, seguretat alimentària, agricultura sostenible, eradicació de la pobresa i desenvolupament humà. Per tant, alineem la nostra activitat amb l’ Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i, més concretament, els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En aquest escenari i en nombrosos contexts destaca el rol de l'aigua i l'energia, sota múltiples requeriments: atendre necessitats bàsiques de la població, promoure el progrés econòmic i respondre a les demandes dels sectors productius, assegurar la salut ambiental i la gestió sostenible dels recursos naturals.

Realitzem contribucions en tots aquests àmbits, segons els diferents perfils acadèmics del grup. En concret, treballem actualment en línies de recerca específiques, tot i que compartint objectius i enfocaments comuns:

  • Recerca aplicada multidisciplinària , amb fonaments basats en la matemàtica aplicada, les ciències experimentals i la tecnologia.
  • Contractes innovadors amb agències, governs i ONGs.
  • Projectes de recerca nacionals i internacionals, principalment amb altres socis acadèmics.
  • Treball en xarxa amb actors sectorials d’àmbit acadèmic i no acadèmic.
  • Ensenyament en estudis de grau i postgrau a la UPC, i supervisió d'alumnes de màster i doctorat.recerca
tesis
iniciatives
enllaços